There are no stupid questions...
Blog > Komentarze do wpisu
Mowa zależna - REPORTED SPEECH

W języku angielskim tak jak i w polskim możemy przekazywać czyjeś słowa na 2 sposoby: 

1. poprzez cytowanie dosłowne owej wypowiedzi (mowa niezależna) - John: 'I'm tired'

2. przekazanie treści wypowiedzi, tak aby zachowany był jej sens (mowa zależna) - John said he is tired.

PODSUMUJMY: Mowa zależna to relacjonowanie czyjejś wypowiedzi, lecz nie poprzez cytowanie, ale poprzez przekazanie treści.

>NASTĘPSTWO CZASÓW

Relacjonując czyjeś wypowiedzi w czasie przeszłym (najczęściej za pomocą słowa said np. He said he was hungry - On powiedział, że jest głodny) wymaga od nas zamiany czasownika głównego. Niestety zasad tych trzeba się nauczyć...:
                

Present Simple >>> Past Simple
Present Continuous >>> Past Continuous
Present Perfect >>> Past Perfect
Present Perfect Continuous >>> Past Perfect Continuous
Past Simple >>>Past Perfect
Past Continuous >>> Past Perfect Continuous
Past Perfect >>> Past Perfect
Past Perfect Continuous >>> Past Perfect Continuous
Future Simple >>> Would

Czy potrafiłbyś teraz przekształcić poniższe zdania?

John: "I was at home" -  
Mark: "She is watching TV" -
Adam: "We are running" -
Sue: "I will go home". -
Andy: "I've been to New York". -

 O czym jeszcze należy pamiętać!

1. Uzgadniamy zaimki zgodnie z sensem zdania, np.: He says: "I lost my book." (On mówi: "Zgubiłem moją książkę.") zmieniamy na He says that he lost his book. ( On mówi, że zgubił swoją książkę).

2. Zmieniamy określenia dotyczące miejsca i czasu:
today - that day
yesterday - the day before
the day before yesterday - two days before
tomorrow - the next day /the following day
next week/month/year - the following week/month/year
last week/month/year - the previous week/month/year
a year/month ago - a year/month before
here - there

POLECENIA I PROŚBY W MOWIE ZALEŻNEJ 

W zdaniach w mowie zależnej rozkazy i prośby występują w bezokoliczniku:

She said: "Go there !" ( Powiedziała: "Idź tam !") >>> She told (me) to go there. ( Kazała mi, żebym tam poszedł.)

She said: 'Open the window please' (Powiedziała: "Otwórz okno, proszę") >>> She asked (me) to open the window.

Zdania te w formie przeczącej otrzymują dodatkowo słówko not przed bezokolicznikiem - She told me not to go there.

PYTANIA W MOWIE ZALEŻNEJ

W pytaniach, których treść jest przekazana za pomocą mowy zależnej nie ma szyku
zdania pytającego:

She asks: "What is he planning?' ( Ona pyta: "Co on planuje?")
She asks what he is planning. ( Ona pyta, co on planuje.)

W przypadku pytań ogólnych stosujemy słówka "if" i "whether" jako "czy".

Tom asks John: "Do you like the new teacher?" ( Tom pyta Johna: "Czy lubisz nowego nauczyciela?")
Tom asks John if he likes the new teacher. ( Tom pyta Johna czy on lubi nowego nauczyciela.)
Tom asks John whether he likes the new teacher. ( Tom pyta Johna czy on lubi nowego nauczyciela.)

 

opracowano z wykorzystaniem www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/reported.htm

 

niedziela, 06 maja 2007, sell

Polecane wpisy