There are no stupid questions...
Blog > Komentarze do wpisu
Kiedy używawmy Przedimków a/an, the lub nie używamy ich w ogóle.

Przedimki to krótkie słówka określające jakiś rzeczownik. W języku angielskim ich stosowanie jest niezwykle wane, ale ponieważ nie znamy ich w języku polskim - dlatego sprawiają nam tyle kłopotów.

W języku angielsim używamy następujące przedimki:


a             an              the


Dwa pierwsze - a, an - to przedimki nieokreślone, the to przedimek określony.

Zasady:

1. Przedimek nieokreślony wstawiamy przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, kiedy po raz pierwszy o czymś mówimy, natomiast przedimek określony wrzucamy przed rzeczownik jeśli wiadomo o czym mówimy - już określiliśmy daną rzecz, osobę, itd. Na przykład:

This is a car. The car is blue. - w zdaniu drugim to wciąż ten sam samochód.

2. Przedimek "a" wstawiamy przed wyrazem, którego wymowa zaczyna się od spółgłoski natomiast "an", jeśli przy wymowie pierwszą literą jest samogłoska. Bardzo ważne jest to, że chodzi o wymowę wyrazu - nie jego pisownię!
an hour - godzina (wymowa hour zaczyna się od samogłoski - przedimek an)
a university - uniwersytet (rzeczownik wymawia się przez "j")

3. Przedimka nieokreślonego a/an NIE wstawiamy:

* przed rzeczownikami w liczbie mnogiej,
* jeśli wstawiamy słówka określające ilość (many, some, itd.)
* przed rzeczownikami niepoliczalnymi,
* jeśli pojawia się zaimek dzierżawczy (my, your, his, her, our).

4. Przedimek orekślony the stosujemy:

- jeśli mówimy o rzeczowniku, który występuje "unikatowo", jest tylko jeden (The Earth - jest jedna ziemia)

- jeśli z sytuacji wynika, że dana rzecz jest jedna, to używamy the - wiadomo o jaki przedmiot chodzi
Could you pass me the sugar, please? Możesz podać mi cukier?  (na stole jest tylko jeden)
- The wstawiamy także przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym (zobacz stopniowanie przymiotnika)
-  w pewnych ustalonych zwrotach:
to play the guitar; in the morning; in the afternoon;
- przed nazwami geograficznymi: oceany; morza; rzeki; kanały; grupy wysp; łańcuchy górskie; pustynie, regiony geograficzne; wydarzenia/okresy historyczne
- przed nazwami gazet, kin, teatrów, hoteli, statków, instytucji, itd.
- przed nazwiskiem w liczbie mnogiej oznacza rodzinę

-  Przed nazwami krajów, które w nazwie mają liczbę mnogą lub słowa, które wskazują na to, że państwo składa się z licznych, niezależnych 'jednostek', które razem stanowią jedność państwową - republika, związek, federacja
the USA Stany Zjednoczone
the Netherlands Holandia
the Czech Republic Czechy

 

 

KIEDY NIE STOSUJEMY PRZEDIMKÓW? Przed:

1. nazwami państw

wyjątki:

the Lebanon Liban
the Sudan Sudan
the Vatican City Watykan

2. nazwami miast
wyjątek: the Hague Haga

3. nazwami ulic
wyjątek: the Strand; the Mall (ulice w Londynie)

4. przed nazwami części świata, szczytów górskich, jezior

niedziela, 07 października 2007, sell

Polecane wpisy